Attende
Motor
LUFTING
Riksmål English


Problem

Luft i dieselpumpa.                        

Lufting av dieselpumpa

  1. Løys returslangen (pil) oppå pumpa.
  2. Skru på tenningen.
  3. Pump (på dieselfilteret) til det kjem ut diesel.
  4. Skru fast returslangen.
  5. Slå av tenningen.
  6. Spyl vekk dieselsøl.

ReturslangeOpp Valid XHTML 1.0 Transitional