Framsida
Motor
MOTORFESTER
Riksmål English

Motorfester

Montering

Monter fyrst nedre feste, deretter festet ved gearkassen, og so øvre feste.

2 l
2,2 l
1Mounting brackt
2Support flange
3Support yoke
4Suspensn strut
5Adjustment shim
6Adjustment shim
7Spacer
8Protector
9Capscrew
10Capscrew
Motorfester
Teikningen er lånt frå delelista til Citroën CX

Festet til vinstre er det nedre motorfestet, og det vanskelegaste å skifta. Det i midten er festet ved gearkassen, og det til høgre er øvre feste.11Tapping screw
12Adjustment shim
13Spring washer
14Plain washer
15Spring washer
16Spring washer
17Plain washer
18Hexagonal nut
19Hexagonal nut
2,5 l injection
2,5 l injection turbo
1Mounting brackt
2Support flange
3Support yoke
4Suspensn strut
5Adjustment shim
6Adjustment shim
7Spacer
8Protector
9Capscrew
10Capscrew
           
Motorfester
Teikningen er lånt frå delelista til Citroën CX11Tapping screw
12Tapping screw
13Adjustment shim
14Washer
15Plain washer
16Spring washer
17Spring washer
18Self lockg nut
19Hexagonal nut
Gazole 2,5 l
Gazole 2,5 l turbo
1Mounting brackt
2Support flange
3Support yoke
4Suspensn strut
5Adjustment shim
6Adjustment shim
7Spacer
8Protector
9Capscrew
10Capscrew
           
Motorfester
Teikningen er lånt frå delelista til Citroën CX11Tapping screw
12Tapping screw
13Adjustment shim
14Spring washer
15Plain washer
16Spring washer
17Spring washer
18Self lockg nut
19Hexagonal nutOpp Valid XHTML 1.0 Transitional