Attende
Motor
VENTILJUSTERING DIESEL 2.5 L
Riksmål English


Skjemaet er henta frå servicemanualen til CX2.

For å få rundt motoren:
  1. Set bilen i høgaste stillingen.
  2. 5. gear.
  3. Handbremsi av.
  4. Stoppklossar under bakhjulene.
  5. Jekk opp høgre side framme.
  6. Ta ut gløde­pluggane.
  7. Vri hjuli rundt i farts­retningen.

Ventiljustering

Ventilar

Exhaust 4 Inlet 4 Exhaust 3 Inlet 3 Exhaust 2 Inlet 2 Exhaust 1 Inlet 1


• Ventiljustering må gjerast med kald motor.

• Ta ut dei tvo bladi som skal brukast, og merk deim med farga limband, t.d. blå for inn og raud for ut.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional