Framsida
Motor
SKIFTING AV MOTOR
Riksmål English

 • Kopla frå og ta ut batteriet.
 • Av med panseret.
 • Tapp ut motoroljen, gearoljen, kjølevæska.
 • Ta ut peilepinnen til gearoljen og set i ein propp.
 • Kopla frå spedometeret og plastdingsen som den andre kabelen er kopla til.
 • Ta ut radiatoren.
 • Kopla frå clutchen og gasspedalen.
 • Kopla frå eksosanlegget og luftinntaket.
 • Kopla frå alle slangar, røyrer og leidningar (merk deim).
 • Ta ut drivakslingane.
 • Ta ut motoren uppanfrå (og evt. gearkassen nedanfrå).                                                



Opp Valid XHTML 1.0 Transitional