Attende
Motor
KALDSTARTREGULATOR
Riksmål EnglishKaldstartregulatoren gjev høgare turtal på tomgang ved kald motor.


Kontroll

Ved kald motor skal 7 vera stramma.
Ved varm motor skal 7 vera slakk.
Dersom dette ikkje fungerer, sjølv etter at 4 (evt. 6) er justert, må regulatoren som er skrudd fast i motoren skiftast.

        
Dieselpumpe Teikningen er lånt frå delelista til Citroën CX


• Kabelen skal endra lengde med minimum 6 mm millom varm og kald dersom regulatoren er i orden.


Skifting

FORSIKTIG - svake gjenger, skru forsiktig. Etterfyll frostvæske og luft båe lufteniplane.

        
Dieselpumpe
Teikningen er lånt frå delelista til Citroën CX
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional