Attende
Motor
VENTILJUSTERING BENSIN
Riksmål English


Skjemaet er henta frå servicemanualen til CX2.

For å få rundt motoren:

1.Set bilen i høgaste stillingen.
2.5. gear.
3.Handbremsi av.
4.Stoppklossar under bakhjulene.
5.Jekk opp høgre side framme.
6.Ta ut tennpluggane.
7.Vri hjuli rundt i fartsretningen.

Ventiljustering

Ventilar


• Ventiljustering må gjerast med kald motor.

• Ta ut dei tvo bladi som skal brukast, og merk deim med farga limband, t.d. blå for inn og raud for ut.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional