Attende
Motor
VENTILJUSTERING BENSIN
Riksmål English


Skjemaet er henta frå servicemanualen til CX2.

For å få rundt motoren:
  1. Set bilen i høgaste stillingen.
  2. 5. gear.
  3. Handbremsi av.
  4. Stoppklossar under bakhjulene.
  5. Jekk opp høgre side framme.
  6. Ta ut tennpluggane.
  7. Vri hjuli rundt i fartsretningen.

Ventiljustering

Ventilar


• Ventiljustering må gjerast med kald motor.

• Ta ut dei tvo bladi som skal brukast, og merk deim med farga limband, t.d. blå for inn og raud for ut.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional