Framsida
Fjøring
FJØRINGSKULER
Riksmål English


Vanlege kuler

Kule

Fjøringskuler

FJØRINGSKULER  FRAMME Cm³  Bar
Alle modellar med unnatak av GTI Turbo 500 75 (+2 –27)
GTI Turbo 500 79 (+2 –27)
FJØRINGSKULER  BAK Cm³  Bar
Berline 500 40 (+2 –15)
Break* 700 35 (+2 –10)

*Til breaken kann du ogso bruka berlinekuler. Du vil då få mjukare fjøring, men må køyra forsiktig med tungt lass, ettersom det kann vera fortare å slå nedi bak.


• Kjøper du uoriginale kuler må du passa på å få kuler som er berekna på nordiske tilhøve; det er viktig at membranen ikkje blir stiv i kjøld.


Comfortkuler                              


Comfortkuler (VA framme, HA bak) vil gje mjukare fjøring, men du må kanskje køyra forsiktigare yver fartsdumpar om du hev tilhengarfeste og ikkje ha for tungt lass i breaken. Bilen vil ogso hadla seg fortare yver i svingane, so om du hev med passasjerar som lett blir bilsjuke må du kanskje sakka farten litt.


• I staden for å kjøpa comfortkuler, vel nokon å bora opp større hol i dei vanlege kulene.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional