Attende
Motor
REGISTERREIM
Riksmål English

Registerreim

Skift registerreimi og drivreimi til dieselpumpa for kvar 80.000 km, eller kvart 4. år (det som kjem fyrst).

Kontroller kvar 20.000 km.

Byt strammerullar um naudsynt.
(Kjøp reimer og strammerullar som sett.)

Registerreimi ryk

Um registerreimi ryk stoppar motoren og du fær ikkje start att.

Du må då setja på ny registerreim og reim til dieselpumpa, og ta uppor støytstengene og beinka deim som er bøygde. Forhåpentlegvis vil ventilane ikkje ha take skade.


1Timing belt
2Timing belt
3Tension roller
4Tension roller
5Spring
6Washer
7Displac limiter
8Pin
9Tension stud
10Tension stud

Reimer
Teikningen er lånt frå delelista til Citroën CX

11Tension stud
12Tension stud
13Plain washer
14Cup washer
15Plain washer
16Spring washer
17Nut
18Nut with base
19Hexagonal nut
20Hexagonal nutOpp Valid XHTML 1.0 Transitional