Framsida
Hydraulikk
LUFTESKRUEN
Riksmål English

Lufteskruen


Funksjon

Ved å løysa skruen fjernar du trykket i det hydrauliske systemet.

Men hugs at det fortsatt er trykk på bremse- akkumulatoren.


Lufting

Du bør av og til lufta det hydrauliske systemet ved å løysa lufteskruen (det vil ikkje koma ut væske) og lata bilen gå på tomgang 5-10 minuttar. Stram deretter lufteskruen og heis bilen heilt upp og heilt ned 5-6 gonger. Løys og stram lufteskruen att. Set bilen i normalhøgd.

Lufteskruen

Lufteskruen

For å fjerna trykket skal skruen løysast 1 - 1½ umdreining. Han må ikkje takast heilt ut, for då kann du myssa kula som ligg inni der.

A D V A R S E L

Dersom du må skru på lufteskruen med motoren i gang, må du vera veldig forsiktig so du ikkje kjem burti drivreimene. Stå stødigt, og hald deg godt fast. Ikkje lause kle, skjerf, slips, langt hår etc.

Heller ikkje langt skjegg, for då kann du fenga det motsette av andlits- lyfting…

(Det er nok her uttrykket »lang i maska« kjem frå…)
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional