Framsida
Motor
ØVRE MOTORFESTE
Riksmål English

Fleire typar.

Relativt enkelt å skifta, men litt trongt å skru. Motoren må sikrast godt slik at han ikkje ramlar fram i radiatoren.


STRAMMING
Båe muttarane
9 mdaN (90 Nm)

Monter øvre feste til motoren. Den andre enden av festet skal no liggja inn i beslaget utan å pressa det til ei av sidene. Fyll upp med stoppskiver. (Um du ikkje fyller tett upp med stoppskiver, vil du deformera beslaget når du strammar muttaren.)

Dersom festet ikkje går greitt inn i beslaget må festet ved gearkassen løysast, og nedre feste justerast. Juster deretter med stoppskiver på festet ved gearkassen, og stram det.

Stoppskiver Stoppskiver.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional