Framsida
Motor
MOTORFESTET VED GEARKASSEN
Riksmål English


• Når du jekkar upp motoren, må du alltid passa på å ha nokot mjukt millom jekken og motoren, t.d. ei treplate.


Fleire typar.

Dette er enkelt å skifta. Berre å ta av vinstre hjul, fjerna gummidekselet, og so hev du det rett framfyr deg. Set ein garasjejekk under motoren for å avlasta festet.

Juster med stoppskiver på den store bolten (millom motorfestet og gearkassen), slik at det ikkje blir spenn i festet. Blir festet klemt utyver utan at det er lagt inn stoppskiver, må nedre motorfeste justerast.


STRAMMING
Småboltarne
3 mdaN (30 Nm)
Den store bolten
16,5 mdaN (165 Nm)Opp Valid XHTML 1.0 Transitional