Home
Engine
REPLACING
Norsk

 • Koble fra og ta ut batteriet.
 • Av med panseret.
 • Tapp ut motoroljen, gearoljen, kjølevæsken.
 • Ta ut peilepinnen til gearoljen og sett i en propp.
 • Kople fra spedometeret og plastdingsen som den andre kabelen er koplet til.
 • Ta ut radiatoren.
 • Kople fra clutchen og gasspedalen.
 • Kople fra eksosanlegget og luftinntaket.
 • Kople fra alle slanger, rør og ledninger (merk dem).
 • Ta ut drivakslingene.
 • Ta ut motoren ovenfra (og evt. gearkassen nedenfra).                                                Opp Valid XHTML 1.0 Transitional