Forsiden
Diverse
AUTOMOBILES CITROËN
Høgnorsk English

Automobiles Citroën — 1 2 3 4 5 6André Citroën

— før bilproduksjonen1878

Paris: Lévie Citroën fra Nederland og Macha Kleinan fra Polen får sønnen André Gustave Citroën. Han vokser opp i familie­bedriften som handlar med diamanter, og har det bra romslig, økonomisk sett.1902

Citroën starter sammen med to skolekamerater fabrikasjon av spesielle tannhjul. Han kjøpte patentet i Polen en gang han var på besøk hos søsteren der. Firmaet får senere (i 1912) navnet Société Anonyme des Engrenages Citroën, og gjør det godt, med salg til tungindustri over hele Europa.
Citroën-emblemet består av to tenner fra et slikt tannhjul.1906

Dette året blir Citroën konsulent på bilfabrikken Mors. Senere (i 1908) blir han styreformann og greier i løpet av en tiårsperiode å få til en betydelig økning av produksjonen. Men det blir likevel aldri som i fabrikken sine glansdager.1913

Citroën besøker Ford-fabrikken i Dearborn.1914

To måneder før krigen gifter Citroën seg med Georgina Bingen.
Første verdskrig bryter ut, og Citroën bygger en bombe­fabrikk som produserer like mange granater som alle de andre bombefabrikkene i Paris til sammen.
KILDER • Citroen.com—History • Jon Pressnell: Citroën DS • Brighton-early.com—MorsOpp Valid XHTML 1.0 Transitional