Forsiden
Diverse
LAGRING
Høgnorsk

Presenning

Ikke slik...

Presenning

...men slik.

Lagring

  Skal du lagre en CX er det best om den får stå innendørs i et tørt lokale. Skal bilen lagres ute bør den stå på en presenning. Legg noe under midten av presenningen slik at den blir lavest på kantene. Da vil den ikke samle vann. Sett en fuktsamler inni bilen, og gjerne også en muggdreper.
  Heis CX'en opp i øverste stilling og sett den på bukker, eller legg solide treklosser under jekkfestene. Treklossene bør være utformet som føttene på gamle stabbur, slik at mus ikke greier å klatre opp. NB! Bukkene/klossene må være HELT jevnhøye (parallelle), slik at bilen ikke vrir seg!
  Stapp en klut gjennomtrekt av motorolje inn i luftinntaket til motoren, og sammeledes en inn i enden av eksosrøret. (Disse må naturligvis fjernes når du med jevne mellomrom starter bilen og lar den gå til viftene slår inn. Du bør også ta en kjøretur.)
  Pass på at du ikke får maur og annen elendighet i bilen.
  Olje, frostvæske og hydraulikkvæske må byttes av og til selv om bilen ikke er i bruk.
  Drivstofftanken bør være helt full. Dette er spesielt vigtig dersom du har dieselmotor, og det må være vinterdiesel (som også kan brukes om sommeren) dersom bilen skal lagres kaldt.
  Vinterdiesel kan vare en tid i helt full tank og med kjølig lagring. Men etter et halvt til ett års tid vil den kunne begynne å tette dieselfilteret ved kjøring. Så skal du lagre en dieselbil svært lenge ville det kanskje være lurt å tømme tanken fullstendig.
  Bensin kan vare i flere år dersom tanklokket er helt tett og bilen blir oppbevart kjølig.


Stabbur

Treklossar

Treklosse type stabbur.Opp Valid XHTML 1.0 Transitional