Forsiden
Elektrisk
STARTKABLER
Høgnorsk English


• Hvis startmotoren går veldig sakte rundt, eller ikke går rundt i det hele, kan det være at batteriet er flatt. Du kan i såfall prøve med startkabler.

• Hvis motoren ikke starter, men startmotoren går i full fart, er batteriet i orden.

Riktig bruk av startkabler

  1. Koble den røde kabelen til pluss på begge batteri. (Forsiktig - ikke støt bort i noen av bilene med kontaktene.)
  2. Koble den ene enden av den sorte kabelen til minus på batteriet på den ene bilen.
  3. Koble den andre enden av den sorte kabelen til en metalldel på motoren på den andre bilen, i god avstand fra batteriet.
  4. Start hjelpebilen og gi gass, eller vent noen minutter.
  5. Start bilen med flatt batteri.
  6. Koble den sorte kabelen frå motoren i den ene bilen.
  7. Koble den sorte kabelen fra minuspolen på batteriet i den andre bilen.
  8. Koble fra den røde kabelen.


   Startkabler finnes i ulike kvaliteter.
   Dårlige kabler er alt for korte, alt for granne, og har alt for svake klyper.
   Gode kabler er av «lastebiltypen». De er lange, grove og har kraftige klyper. På dieselmotorer er disse de eneste som fungerer.
   Lirk litt på kontaktene når du setter dem på, for å få god kontakt.

Dårleg start


Hva skjer dersom du kobler den sorte kabelen til minus på batteriet under punkt tre?
— Jo, gnist og kanskje batterieksplosjon.

Dårleg start


Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional