Forsiden
Elektrisk
LYSBRYTER
Høgnorsk English
  LYSBRYTER I VENSTRE STILLING LYSBRYTER I MIDTSTILLING LYSBRYTER I HØYRE STILLING
NÆRLYS • FJERNLYS PARK   NÆR   FJERN PARK   NÆR   FJERN AV (ELLER KJØRELYS)
NÆRLYS • FJERNLYS PARK   NÆR   FJERN PARK   NÆR   FJERN AV (ELLER KJØRELYS)

Demontering                                  

  1. Skru av toppdekselet (to skruer under/bak, to skruer over spedometer/turteller, og en skrue helt til venstre og en helt til høyre).
  2. Skru løs bryteren (en skrue under og en oppe til venstre).
  3. Skru ut fire skruer på undersiden av bryteren.
  4. Lirk forsiktig bryteren ut av holderen.

Problem 1

Du skifter fra nærlys til fjernlys og lyset blir borte.

Du har kanskje satt bryteren på parklys med nær/fjernlysbryteren på nærlys.
Skyv lysbryteren ett hakk lengre mot venstre.                                                                    


Problem 2

Du er til kontroll og nærlyset står på med bryteren på park. (Og det liker ikke kontrolløren;)

Slå av tenningen (slik at det autmatiske kjørelyset blir utkoblet). Får du fortsatt ikke kun parklys: Trykk på nær/fjernlysbryteren.                                                                    

(Du får kun park når lysbyteren står i midtstillingen og du har valgt fjernlys. Men dette kan være annerledes etter hvordan kjørelyset er koblet, eller om bilen ikke har automatisk kjørelys.)Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional