Forsiden
Elektrisk
BATTERI
Høgnorsk English

Vedlikehold

• Rengjør batterikontaktene med vann og smør på syrefritt fett (f.eks. batteripolfett eller Vaselin).

• Batteriet må etterfylles med destillert vann (dersom det ikke er vedlikeholdsfritt, som f.eks. Optima-batteri).

• Pass på at batteriet er godt fastskrudd.

• Batteriet må passe til motoren. En dieselmotor f.eks., trenger kraftigere batteri enn en bensinmotor.Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional