Forsiden
Elektrisk
INSTRUMENTKONSOLL
Høgnorsk English

Instrumentkonsollen

Å TA UT instrumentkonsollen kan være svært vanskelig første gangen du prøver. Det viktigste er å håndtere spedometerkabelen på riktig måte, og ta seg god tid.


Kontroller at alle pærene fungerer. Let til du finner alle.


Demontering                                                    


 • Skru ut to skruer på undersiden (en på hver side).
 • Skru ut to skruer oppe i midten, og to oppe helt ut på kantene.
 • Ta av toppen.
 • Ta av de to metallbøylene.
 • Kople fra de tre flatstikkene og de andre kontaktene.
 • Bruk et speil og flatt skrujern og dytt spedometerkabelen (den lyseblå dingsen) helt av den gulgrå enden som den sitter innpå. Lirk litt på den med en finger slik at den ikke hekter seg fast i kanten.
 • Dytt konsollen litt mot frontruten og løft forsiktig ut.


Instrumentkonsoll Bruk speil og skrujern til å vippe av spedometer- kabelen.


Montering                                                    


 • Pass på at de to gummiputene ligger der de skal (slik at de kommer under "føttene" på instrumentkonsollen).
 • Vri alle kontaktene mot frontruten.
 • Sett konsollen forsiktig nedi.
 • Bruk speil og flatt skrujern og lirk spedometerkabelen inn på den gulgrå tappen, og vri og lirk til den spretter helt innpå.
 • Klem konsollen forsiktig på plass slik at varsellampene kommer på riktig sted.
 • Kople til de tre flatstikkene og de andre kontaktene.
 • Slå på tenningen og kontroller at alle lys og funksjoner fungerer.
 • Sett på de to metallbøylene.
 • Legg i noen små skumplastbiter, slik at ikke noe får ligge og klirre.
 • Skru på plass toppen.


Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional