Forsiden
Elektrisk
LEDNINGGJENNOMFØRING
Høgnorsk English

Problem

Knekte ledninger i døråpningen.

   Hvis sentrallåsen, de elektrisk vindusheisene eller høytalerene begynner å fuske eller slutter å virke, kan dette skyldes knekte ledninger i dørgjennomføringen. I såfall må du skifte ut dem som er skadet/ødelagt, eller helst alle. Dette kan først se ut til å være håpløst vanskelig, men det lar seg gjøre.
   Først må du fjerne den innvendige dørsiden og kartlomme/hanskerom. Deretter må du finne ledningbunten bak kartlomme/hanskerom, og fjerne tapen. Du må også få bort all tapen som går ned i strømpen, det gjør du ved å vikle av tapen mens du drar den forsiktig ut. Deretter fjerner du tapen på ledningene i døropningen og inni døren.
   Dra først ut ledningene som er av, og merk dem (kan bli problemer dersom det er flere like ledninger). Kapp deretter av èn og èn ledning i døropningen, dra den ut og merk begge endene. Tre i nye ledninger (èn i gangen), tre på krympestrømper, tvinn sammen, lodd og krymp på strømpene med varmluftpistol. Pass på at ALLE ledningene i døren er på riktig side av skinnen til vindusheisen!
   Prøv om du får buntet sammen ledningene inni døren, men la ledningene i døropningen være som de er. Da kan du følge med på om isolasjonen begynner å sprekke.


Ledningene gjennom venstre fordør.Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional