Forsiden
Elektrisk
TENNINGSLÅS
Høgnorsk English

Dersom du ikke vil ha gløding

Når du vrir på tenningen aktiverer du glødepluggene. Dersom det ikke er meningen å starte motoren, må du vri nøkkelen forsiktig tilbake (mot klokken) til glødelampen slukner. Da vil tenningen fortsatt være på, uten at glødepluggene står på unødig.
Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional