Forsiden
Elektrisk
KUPÉVIFTE
Høgnorsk English


Kupéviften fungerer ikke

Kupéviften med avtatt deksel.

Snødeksel Må du kjøre uten fungerende kupévifte kan det være hjelp i å sette på et snedeksel eller såkalt "scoop" frempå friskluftinntaket (så lenge det ikke snèr).


  Dersom kupéviften slutter å fungere, kan du prøve følgende: Ta ut reservehjulet, skru av lokket på viften og dra av ledningene. Sett hendelen for viften på fullt, sett på tenningen og mål mellom minus på batteriet og plussledningen til viften. Får du nå ca 12 V betyr det at viften får strøm. Får du 0 V kan det være problemer med kontakten på ledningen som ligger under reservehjulet, eller sikringen kan være defekt. Mål deretter motstanden mellom minus på batteriet og minusledningen til viften. Får du nå ikke utslag, må du undersøke reguleringshendelen for viften, og boksen koblet til denne (under hanskerommet).

  Får du utslag på både pluss- og minusledningen til viften, kan du prøve å kople til ledningene igjen og snurre den rundt litt (ikke med fingrene!). Starter den med dette er sannsynligvis børstene utslitt.

Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional