Framsida
Elektrisk
LJOSBRYTAR
Riksmål English
  LJOSBRYTAR I VINSTRE STILLING LJOSBRYTAR I MIDTSTILLING LJOSBRYTAR I HØGRE STILLING
NERLJOS • FJERNLJOS PARK   NER   FJERN PARK   NER   FJERN AV (ELLER KØYRELJOS)
NERLJOS • FJERNLJOS PARK   NER   FJERN PARK   NER   FJERN AV (ELLER KØYRELJOS)

Demontering                                  

  1. Skru av toppdekselet (tvo skruar under/bak, tvo skruar yver spedometer/turteljar, og ein skrue heilt til vinstre og ein heilt til høgre).
  2. Skru laus brytaren (ein skrue under og ein uppe til vinstre).
  3. Skru ut fire skruar på undersida av brytaren.
  4. Lirk forsiktigt brytaren ut or haldaren.

Problem 1

Du skifter frå nerljos til fjernljos og ljoset blir vekke.

Du hev kanskje sett brytaren på parkljos med ner/fjernljosbrytaren på nerljos.
Skyv ljosbrytaren eit hakk lenger mot vinstre.                                                                    


Problem 2

Du er til kontroll og nerljoset stend på med brytaren på park. (Og det likar ikkje kontrolløren;)

Slå av tenningen (slik at det autmatiske køyreljoset blir utkopla). Feng du fortsatt ikkje kun parkljos: trykk på ner/fjernljosbrytaren.                                                                    

(Du fær kun park når ljosbytaren stend i midtstillingen og du hev valt fjernljos. Men dette kann vera annleis etter korleis køyreljoset er kopla, eller um det ikkje er automatisk køyreljos.)Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional