Framsida
Elektrisk
LEIDNINGGJENNOMFØRING
Riksmål English

Problem

Knekte leidningar i døropningen.

   Dersom sentrallåsen, dei elektrisk vindaugsheisane eller høgtalarane byrjar å fuska eller sluttar å virka, kann dette skuldast knekte leidningar i dørgjennomføringen. I sofall må du skifta ut deim som er skada/øydelagde, eller helst alle. Dette kann fyrst sjå ut til å vera håplaust vanskeleg, men det let seg gjera.
   Fyrst må du fjerna den innvendige dørsida og kartlomme/hanskerom. Deretter må du finna leidningbunten bak kartlomme/hanskerom, og fjerna limbandet. Du må ogso få vekk alt limbandet som går ned i strømpen, det gjer du ved å vikla av limbandet medan du dreg det forsiktig oppor. Deretter fjernar du limbandet på leidningane i døropningen og inni døri.
   Dra fyrst utor leidningane som er av, og merk deim (kann bli problem om det er fleire like leidningar). Kapp deretter av èin og èin leidning i døropningen, dra honom utor og merk båe endane. Tre i nye leidningar (èin i gongen), tre på krympestrømpar, tvinn saman, lodd og krymp på strømpane med varmluftpistol. Pass på at ALLE leidningane i døri er på rett side av skinna til vindaugsheisen!
   Prøv om du fær bunta saman leidningane inni døri, men lat leidningane i døropningen vera som dei er. Då kann du fylgja med på om isolasjonen byrjar sprikka.


Leidningane gjennom vinstre framdør.Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional