Framsida
Hydraulikk
HYDROFLUSH
Riksmål English

Funksjon

Reingjering av det hydrauliske systemet.

Bruk

Set bilen på lågaste nivået og løys lufteskruen. Tøm ut hydraulikkvæska. Fyll på Hydroflush. Start og lat motoren gå 5-10 minuttar på tomgang for å få vekk luftboblar. Stram lufteskruen.

Hydroflush Køyr 1500 — 5000 km.

Set bilen på lågaste nivået og løys lufteskruen. Tøm ut hydroflushen. Reingjer behaldaren og alle filteri med bensin (ogso plastplata i botnen). Blås deretter turt med trykkluft.
Fyll på LHM. Start og lat motoren gå 5-10 minuttar på tomgang for å få vekk luftboblar. Stram lufteskruen. Luft bremsene til det kjem ut rein LHM utan luftboblar.
Etterfyll LHM.


Opp Valid XHTML 1.0 Transitional