Framsida
Hydraulikk
SENSORAR
Riksmål English

Sensorar

Det er nivåmålar i hydraulikktanken, og trykkmålar på sikkerheitsventilen.

Varsellampe

Det er felles varsellampe for sensorane. Når du vrir på tenningen skal varsellampen lysa, og slokna ei liti stund etter at motoren hev starta (når trykkmålaren registrerer tilstrekkeleg trykk på det hydrauliske systemet).

Um varsellampen blinkar/lyser i svingane, skuldast det vanlegvis for lite hydraulikkvæske.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional