Forsiden
Hydraulikk
HYDROFLUSH
Høgnorsk English

Funksjon

Rengjøring av det hydrauliske systemet.

Bruk

Sett bilen på laveste nivået og løsne lufteskruen. Tøm ut hydraulikkvæsken. Fyll på Hydroflush. Start og la motoren gå 5-10 minutter på tomgang for å få bort luftbobler. Stram lufteskruen.

Hydroflush Kjør 1500 — 5000 km.

Sett bilen på laveste nivået og løsne lufteskruen. Tøm ut hydroflushen. Rengjør beholderen og alle filtrene med bensin (også plastplaten i bunnen). Blås deretter tørt med trykkluft.
Fyll på LHM. Start og la motoren gå 5-10 minutter på tomgang for å få bort luftbobler. Stram lufteskruen. Luft bremsene til det kommer ut ren LHM uten luftbobler.
Etterfyll LHM.


Opp Valid XHTML 1.0 Transitional