Framsida
Hydraulikk
KULER
Riksmål English

Bruk alltid vernebriller når du jobbar med det hydrauliske systemet.

Kuler

På ein CX er det seks kuler. Fire til fjøring, og tvo til akkumulering av det hydrauliske trykket (hovudakkumulatoren og bremseakkumulatoren). Bremseakkumulatoren (fremst i motorrommet, attmed batteriet) syter ogso for reservetrykk til frambremsene.

KulePass på at du monterer dei rette kulene:
Det er ein type for hovudakkumulatoren og bremseakkumulatoren; ein type for fjøring framme; og ein type for fjøring bak.

• Dei fyrste CX'ane (utan Diravi) hadde berre ei akkumulatorkule.

• Australske CX'ar hev tri akumulatorkuler.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional