Framsida
Elektrisk
HORN
Riksmål English


Horni fungerer ikkje                            


  1. Skru av loket på kompressoren (du må kanskje fjerna eine hornet for å koma til).
  2. Bruk eit stort flatt skruejarn og vri rundt nokre gonger (pil) mot klokka. Sjå etter at dei fire vengene kann bevega seg fritt.
  3. Skru på loket att.
Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional