Framsida
Elektrisk
BATTERI
Riksmål English

Vedlikehald

• Reingjer batterikontaktane med vatn og smør på syrefritt feitt (t.d. batteripolfeitt eller Vaselin).

• Batteriet må etterfyllast med destillert vatn (dersom det ikkje er vedlikehaldsfritt, som t.d. Optima-batteri).

• Pass på at batteriet er godt fastskrudd.

• Batteriet må passa til motoren. Ein dieselmotor t.d., treng kraftigare batteri enn ein bensinmotor.Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional