Forsiden
Motor
ØVRE MOTORFESTE
Høgnorsk English

Flere typer.

Relativt enkelt å skifte, men litt trangt å skru. Motoren må sikres godt slik at den ikke ramler frem i radiatoren.


STRAMMING
Begge mutterene
9 mdaN (90 Nm)

Monter øvre feste til motoren. Den andre enden av festet skal nå ligge inn i beslaget uten å presse det til en av sidene. Fyll opp med stoppskiver. (Om du ikke fyller tett opp med stoppskiver, vil du deformere beslaget når du strammer mutteren.)

Dersom festet ikke går greitt inn i beslaget må festet ved gearkassen løsnes, og nedre feste justeres. Juster deretter med stoppskiver på festet ved gearkassen, og stram det.

Stoppskiver Stoppskiver.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional