Forsiden
Motor
KJØLING
Høgnorsk English

Varsellampe


Reduser farten.   Sett varmeapparatet på fullt.   Du må ha kjølevæske/vann.


Varsellampe

Stopp så fort som råd.   Ikke slå av motoren.   Åpne panseret.   Ikke skru lokket av ekspansjonstanken.

Kjøling

Kjøling av motoren blir hovedsakelig utført av kjølevæsken. I tillegg vil oljen bidra litt.


Kjølevæske                                  Kjølevæsken skal holde motortemperaturen stabil, og tilføre varme til registeret (varmeapparatet). Den skal også hindre rust og igjengroing, samt tåle frost og ha høyt kokepunkt.

Vannpumpen holder væsken i sirkulasjon.

Kjølevæsken kjøper du som konsentrat som du blander med rent (helst sterilt) vann. (Ikke utsett kjølevæskekonsentrat for kulde.)


Vannpumpe.


Skifting av kjølevæske                                                                


 1. Sett varmeapparatet på full varme dersom du har eldre CX.
 2. Beskytt dynamoen med plast.
 3. Skru lokket av ekspansjonstanken og løsne lufteniplene.
 4. Tapp ut kjølevæsken (den vesle slangen på radiatoren).
 5. Tøm langsomt ny kjølevæske i ekspansjonstanken.
 6. Steng lufteniplene når det begynner sprute ut kjølevæske.
 7. Fyll ekspansjonstanken breddfull med kjølevæske og skru på lokket.
 8. Fjern plasten på dynamoen.
 9. Start motoren og la den gå på 2000 o/min til kjøleviftene starter.
 10. Vent 15 minutter og skru forsiktig av lokket på ekspansjonstanken.
 11. Etterfyll kjølevæske til nivået er ca. to cm over den røde markøren i tanken.


NB!
Aldri skru lokket av ekspansjonstanken mens kjøleviftene går!!!


Lufting                                                                


Luftenippel Luftenippel.
Kontroller at det lille hullet nede på luftenippelen ikke er tett: Bruk i såfall en nål for å åpne det igjen.


Å lufte kjølesystemet betyr å få bort luftlommer. Det eneste stedet det skal være luft er i ekspansjonstanken.

Det er en luftenippel på vannpumpen, og en bortpå motoren. Samt en lufteskrue oppe på høyre sida av radiatoren (den skrur du opp med fingrene: Pass på å ikke miste den lille pakningen dersom du skrur den helt ut).

Etter at du har fylt på kjølevæske må du åpne lufteniplene slik at all luft får slippe ut. Lokket på ekspansjonstanken må være åpent mens du lufter. Start deretter motoren og vent til den blir varm, og luft radiatoren (hansker og vernebriller).

Lufteniplene kan sitte ganske godt fast, og det er fort gjort å glippe og skade dem dersom du bruker fastnøkkel el.l. Bruk i stedet en wisegrip-tang som du fester i oppreist stilling. Stram tangen så mye som du klarer, ta et godt tak med begge hender, og vri forsiktig. (Dersom du prøver å feste tangen sidelengs vil du kunne få problemer med å komme til, og du vil også få så mye kraft på den at du risikerer å bryte av luftenippelen.)Lufteskrue

Lufteskruen på radiatoren.


Koking

Ikke skru lokket av ekspansjonstanken dersom kjøleviftene
er i gang!!!


Dersom varsellampen begynner blinke, reduserer du farten. Sett gjerne varmeapparatet på fullt (men ikke opp på frontruten). Har du kjølevæske eller vann med deg i bilen? Dersom ikke må du stoppe ved første bensinstasjon, dagligvarebutikk, kiosk el.l. Eller første bekk eller elv.

Dersom kjølevæsken begynner koke (varsellampen lyser), stopper du så fort som mulig og lar motoren gå på tomgang. Opp med panseret, men ikke skru lokket av ekspansjonstanken. Etter en stund slår du av motoren, og etter 5 - 10 minutter kan du skru lokket av ekspansjonstanken. Skru lokket av veldig forsiktig, pass på at du ikke får sprut i øynene! Etterfyll kjølevæske (som du naturligvis alltid har med i bilen!), eller rent vann dersom du ikke har annet. Du må også løsne lufteniplene og slippe ut luft (du har vel alltid med deg en 8mm fastnøkkel eller en tang?).Varsellampe

Dersom varsellampen for vanntemperatur blinker, må du redusere farten. Dersom den begynner lyse må du stoppe så fort som mulig.


Rens                                                                


Dersom du vil rense kjølesystemet, fyller du på radiatorrens (enkelte bruker oppvaskmiddel). Etter endt kur må du tappe ut så mye av kjølevæsken som mulig, og spyle gjennom med hageslangen:

 • Registeret: Ta ut reservehjulet, koble fra ene slangen som går inn i torpedoveggen, og spyl begge veier. (Har du gammel CX må du passe på å sette varmeapparatet på full varme før du spyler.)
 • Radiatoren: Koble fra begge de to grove slangene som går inn på radiatoren, og spyl gjennom begge veier. Åpne lufteskruen og se at det også kommer vann ut der.

Fyll på ny kjølevæske (husk lufting!). Kontroller nivået etter første kjøreturen.


Spyling av radiatoren.


Lekkasje                                                                


Start motoren, gi gass og se om det spruter ut noe sted. Skift morkne gummislanger og stram alle slangeklemmer.

Finner du ingen synlig lekkasje, fyller du på radiatortetting (enkelte bruker kanel).


Dersom kjølevæsken minker og oljenivået stiger, og det er et gråhvitt belegg på undersiden av oljepåfyllingslokket, må du sannsynligvis skifte toppakning.


Kjøleviftene                                                                


Du har en eller to kjølevifter foran radiatoren.

For å kontrollere om de fungerer lar du bilen gå på tomgang. Når temperaturen nærmer seg 90°C skal de starte med redusert fart (90°C gjelder ikke alle modeller), og 4-5 grader varmere med full fart. Starter de ikke er sannsynligvis termostaten til viftene (på venstre side av radiatoren) i ustand, eller der er dårlig kontakt.


Du kan starte viftene manuelt ved å kortslutte ledningene som går inn på termostaten. Bruk en kort ledning med flatstikk i hver ende.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional