Forsiden
Motor
LUFTFILTER
Høgnorsk English


• Løsne øvre feste på luftfilterholderen for å få nok plass til å få ut luftfilteret.

• Bruker du trykkluft til rengjøring, må du passe på å gjøre det utendørs. Bruk også pustemaske, det blir mye støv i luften.

• Ha silikon på pakningene.

• Kontroller at gummi- pakningene under de to føttene på luftfilter- holderen er på plass.

Rust • Se etter om det er rust på luftfilterholderen (spesielt området du ser på tegningen), og pensle i såfall på Owatrol el.l.


Luftfilteret må byttes med jevne mellomrom. I tillegg må det av og til taes ut og rengjøres. Det blir vel da vanligvis brukt trykkluft. Men det korrekte skal være å rengjøre filteret i bensin, tørke det og så sette det inn med en blanding av en del motorolje og fire deler bensin.

Har du problemer med at bilen går dårlig når du gir mye gass, og det da også kommer brunsvart røk fra eksosen, kan du gå ut fra at luftfilteret er tett. Ta ut filteret, støvsug inni luftfilterholderen og kjør en kort tur på en støvfri plass for å finne ut om dette er problemet.

Dersom du har et filter som er helt tett, kan du som en nødløsning til du får tak i nytt gjøre følgende:

  1. Klipp opp metallgitteret utenpå filteret.
  2. Skjær bort en del av filteret. (Husk å bruke hansker: Du blir utrolig sort på hendene om du ikke gjør det;)
  3. Monter inn innmaten fra et annet (nytt) filter (til nød kan du kanskje bruke et par støvsugerposer).
  4. Brett på igjen metallgitteret og fest det med ståltråd (t.d. binders).

MEN - det er naturlegvis viktig at ikke noe av det provisoriske filteret du setter i havner inn i motoren. Så vær forsiktig med hva du setter i, og ha selvsagt helst alltid et nytt filter liggende.


Luftfilter Nytt filter.


Når du skal sette inn et brukt filter:

Filter Siden som har vendt mot luftinntaket.

Filter Finn et område som ser slik ut og plasser det mot luftinntaket ved montering.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional