Forsiden
Hydraulikk
SKIFTING
Høgnorsk EnglishFilter Plastplaten, de to filtrene og tanken.

Filter Blekkspruten.
Pilen viser inntaket til fødeslangen.Tips

• Tøm den brukte hydraulikkvæsken opp i en stor plastbeholder (10-liters malingspann el.l.) og hiv oppi metallgjenstander du ikke vil skal ligge og ruste. F.eks. reserve hydraulikkpumpe.
Skriv hva du har hatt oppi på lokket.

• Ikke kjøp LHM på bensinstasjoner. (Vanvittige priser; opptil kr 170,- for literen! Undersøk heller prisene hos f.eks. Classic Parts: Du vil bli behagelig overrasket;)

Skifting av hydraulikkvæsken

Skift hydraulikkvæske hver 60.000 km, og når du har kjøpt deg ny CX.

Sett bilen på laveste nivå og løsne lufteskruen. Pump bremsepedalen til trykket blir borte. Ta ut reservehjulet. Ta av festebøylen på beholderen. Løft ut blekkspruten og dra ut de to ledningene. Løft ut beholderen. Tøm ut hydraulikkvæsken. NB! Skarp kant på beholderen!

Fjern de to filterne fra blekkspruten og ta ut plastplaten i bunnen av behplderen. Reingjør beholderen, plastplaten og begge filterne med bensin. Rengjør blekkspruten. Blås deretter tørt med trykkluft.

Monter begge filterne (det runde vrides på plass med et knepp) og sett på plass igjen tanken (pass på at gummien den står på ikke har forskyvd seg). Fyll på LHM. Fyll opp fødeslangen (pil) til hydraulikkpumpen med LHM. Sett på igjen de to ledningene og sett blekkspruten FORSIKTIG men fort oppi tanken slik at fødeslangen ikke tømmer seg; pass på at det halvrunde filteret ikke faller av eller forskyver seg. Sett på festebøylen.

Sett bilen i normalhøyde og stram lufteskruen. Start motoren og se at bilen hever seg. Sett bilen på nederste stilling og stopp motoren. Åpne lufteskruen. Start og la motoren gå 5-10 minutter på tomgang for å få bort luftbobler.

Stram lufteskruen og heis bilen opp og ned noen ganger. Kontroller
LHM-nivået. Med bilen i høyeste stillingen skal den gule markøren være mellom de to røde strekene.

Luft bremsene til det kommer ut ren LHM uten luftbobler.

Etterfyll LHM. Med bilen i høyeste stillingen skal den gule markøren være på den øverste røde streken.


LHM


LHM+ (eller LHM PLUS) er en forbedret variant av LHM. LHM+ fungerer spesielt bedre ved svært lave temperaturer.

LHM+ kan uten problemer blandes med LHM.Filter NB! Pass på at denne metallbøylen ikke faller av!
(Den forsvinner ned i motorrommet og du finner den aldri igjen.)


Problemer

Bilen vil ikke heve seg etter skifting av hydraulikkvæske:

— Er lufteskruen strammet?
(Stram lufteskruen.)

— Får hydraulikkpumpen LHM?
(Fyll LHM i fødeslangen.)

— Er det sprekker i fødeslangen til hydraulikkpumpen?
(Surr på elastisk tape over sprekkene, stramt.)

Nivå: Den gule markøren må være mellom de to røde strekene når bilen står i øverste stillingen på flatt underlag.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional