Forsiden
Hydraulikk
KULER
Høgnorsk English

Bruk alltid vernebriller når du jobber med det hydrauliske systemet.

Kuler

På en CX er det seks kuler. Fire til fjæring, og to til akkumulering av det hydrauliske trykket (hovedakkumulatoren og bremseakkumulatoren). Bremseakkumulatoren (forrest i motorrommet, attmed batteriet) sørger også for reservetrykk til forbremsene.

KulePass på at du monterer de rette kulene:
Det er én type for hovedakkumulatoren og bremseakkumulatoren; én type for fjæringen foran; og én type for fjæringen bak.

• De første CX'ene (uten Diravi) hadde bare en akkumulatorkule.

• Australske CX'er har tre akumulatorkuler.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional