Forsiden
Bremser
LUFTING
Høgnorsk English


Fra 9/1976


• For å lufte bremsene etter alle kunstens regler kan det vera greit å være tre stykker. Men det går også helt greit å gjøre det alene om du vil gjøre det enkelt (låse bremsepedalen med en pinne og lufte).

• Lufteniplene kan sitte ganske godt fast, og det er fort gjort å glippe og skade dem om du bruker fastnøkkel el.l. Bruk i stedet en wisegrip-tang og vri forsiktig for å løsne. Deretter kan du bruke fastnøkkel.

Lufting av bremsene

Foran

 1. Jekk opp fronten på bilen og sett den på bukker.
 2. Løsne lufteskruen.
 3. Ta av fremhjulene.
 4. Sett gjennomsiktige slanger på lufteniplene. Ta enden på slangene opp i en ren beholder.
 5. Hold bremsepedalen nede og løs lufteniplene.
 6. Start motoren og pass på hele tiden å holde fullt trykk på bremsepedalen.
 7. Steng lufteskruen og luft til det kommer ut ren LHM uten luftbobler.
 8. Steng lufteniplene og slipp deretter bremsepedalen.
 9. Fjern slangene fra lufteniplene og trykk bremsepedalen helt ned. Kontroller at lufteniplene ikke lekker.
 10. Slå av motoren.
 11. Sett hetter på lufteniplene (viktig!).


Bak

 1. Sett høydereguleringen på laveste stilling.
 2. Løsne lufteskruen.
 3. Vent til bilen har sunket helt ned.
 4. Jekk opp bakenden på bilen og sett den på bukker.
 5. Ta av bakhjulene.
 6. Sett høydereguleringen på høyeste stilling.
 7. Sett gjennomsiktige slanger på lufteniplene. Ta enden på slangene opp i en ren beholder.
 8. Løs lufteniplene og trykk bremsepedalen helt ned.
 9. Steng lufteskruen.
 10. Start motoren og pass på hele tiden å holde fullt trykk på bremsepedalen.
 11. Luft til det kommer ut ren LHM uten luftbobler.
 12. Steng lufteniplene og slipp deretter bremsepedalen.
 13. Fjern slangane fra lufteniplene og trykk bremsepedalen helt ned. Kontroller at lufteniplene ikke lekker.
 14. Slå av motoren.
 15. Sett hetter på lufteniplene (viktig!).Lufting
Vær forsiktig med lufteniplene, de er fort å knekke av.

Hetter
Sett hetter på lufteniplene.


Alternativ                            


Det går også an å lufte på en annen måte:

Koble fire lange gjennomsiktige slanger på lufteniplene og før disse til LHM-beholderen. Dermed kan du lufte så mye du vil uten å forbruke LHM. Men pass på følgende:

 • Høydereguleringen må stå i øverste stilling.
 • Sikre slangene (slangeklemmer el.l.) slik at de ikke kan falle av.
 • Kasser den første misfargede LHM'en som kommer ut.
 • LHM'en må gjennom et filter før den går ned på beholderen igjen.
Bremsepedalen                            


For å slippe å ha noen til å bremse, kan du i stedet sette en fjel flatt mot fremkanten av setet, og en pinne fra fjelen og bort på bremsepedalen. (Sett pinnen mellom bremsepedalen og enden av fjelen, og dra deretter pinnen bort til midten av fjelen.)Merk fjelen og pinnen og legg dem på et sted hvor du finner dem igjen.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional