Forsiden
Bremser
FORAN
Høgnorsk English


Typer

Caliper foran

Caliper Halvcaliper Bremseslange
→ 7/78 → 80 → 7/78
78 → 80 80 → 7/78 →
80 →    
                                                                                               

Å løsne et stempel som sitter fast

 1. Ta ut bremseklossene.
 2. Skru av halvcaliperen.
 3. Ta av bremseskiven.
 4. Tegn av stempelet sin plassering på et matpapir el.l.
 5. Sag et hull (litt større enn stempeldiameteren) i en tykk treplate.
 6. Monter platen sammen med en tynn kryssfinerplate. Platen du har laget nå bør være så tykk at den så vidt smetter inn i caliperen.
 7. Sett platen inn i caliperen slik at hullet kommer rett overfor stempelet.
 8. Skru på halvcaliperen igjen og luft bremsene.
 9. Med motoren i gang, tråkk bremsepedalen hardt inn. Stempelet spretter nå forhåpentligvis ut.
 10. Ta av halvcaliperen og fjern platen.
 11. Rengjør og ta ut støvringen og bremseringen. Etter du har fått sporene til disse gullende rene, monterer du i nye.
 12. Rengjør og smør stempelet med litt LHM, tørk av det med et papir og sett det tilbake.
 13. Monter bremseskiven (må rengjøres godt!), halvcaliperen og bremseklossene.
 14. Luft bremsene.

Vil du gjøre ekstra bra jobb, kan du lage en "bremseskive" av tre. Lag to dype huller til stemplene på ene siden som vist på tegningen. Dermed er det bare å sette inn skiven slik at du har et hull overfor stempelet som sitter fast.

Skifting av bremserør på caliper
• Det nye bremserøret du monterer må behandles slik at det vil vare i mange år. Du kan for eksempel ha på et strøk med Owatrol og to – tre lag med lakk som tåler sterk varme. Deretter polering og lakkforsegling.
Husk også å gjøre det samme med bremserøret på den andre siden.

Bremserøyr

Demontering

 1. Rengjør godt.
 2. Ta ut skruene D og E.
 3. Skru ut F.
 4. Skru av C.
 5. Skru av B dersom det ikke er festebrakett på det nye røret.

Montering

 1. Skru bremserøret fast til C (husk kobberstoppskive). NB! Pass på at det fleksible bremserøret C er festet til ikke blir vridd!!! (Kan være vanskelig å få til.) Det må henge i en fin bue etter at bremserøret er montert.
 2. Skru fast F (pass på at det er kobberstoppskiver på begge sider).
 3. Skru fast D og E (ha litt kobberpasta på gjengene).
 4. Luft bremsene.

Bremserøyr

C kan sitte noe forferdelig fast. (Det kan være lurt å feste A i en skrustikke.) Vær forsiktig så du ikke skader det nye bremserøret, dersom du henter det fra delebil.

• Sett helst på nye kobberstoppskiver. Om du bruker de gamle, må de glødes før montering. (Varm dem opp til de blir hvitglødende, og legg dem deretter i kaldt vann.)
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!