Forsiden
Bremser
FORAN
Høgnorsk English

Ledningene skal inn i en kort plast­strømpe og under bøylen slik som vist her.

Skifting av bremseklosser foran

Demontering

 1. Rengjør godt.
 2. Kople fra ledningene som stikker ut fra bremse­klossene (om de er der).
 3. Ta ut låsepinnen (5) (klem inn 4).
 4. Ta bort bøylen (4).
 5. Ta ut de gamle bremse­klossene (2x3).

Montering

 1. Rengjør godt. Blås rent med trykkluft.
 2. Legg inn to tynne kryss­finerplater på størrelse med bremse­klosser (for å verne bremse­skiven). Bruk et stort skrujern el.l. og press alle stempelene helt inn. Ta ut kryss­finerplatene.
 3. Sett i de nye bremse­klossene (pass på at bremse­belegget vender mot bremse­skiven).
 4. Smør på et tynt lag kobberpasta (eller kanskje helst alu-pasta) på bøylen (4) og legg den på plass. NB! IKKE få pasta på bremse­skiven eller bremse­klossene!!! Er bøylen blitt skrøpelig må du skifte til ny.
 5. Stikk inn låsepinnen (5) og pass på at bøylen går i lås i begge sporene på låsepinnen.
 6. Kople til ledningene og sikre dem.
 7. Kjør inn bremse­klossene.


• Når du skal ta ut de gamle bremse­klossene, kan det hende at de sitter fast. Prøv å slå dem forsiktig oppover og nedover med en hammer mens du bender dem ut. Bruk deretter en trekantfil el.l. og fil opp sporet der bremse­klossene skal bevege seg. Det er svært viktig at de nye klossene glir lett på plass og kan bevege seg fritt.

• Du kan ha på litt kobberpasta på baksiden av bremseklossene (siden som vender mot bremse­stempelene), men pass for all del på at det ikke kommer noe på bremse­belegget eller bremse­skivene!!!

Skifting av bremseklosser
(den grundige måten)


Kryssfinerplater i caliperen.

 1. Ta ut de gamle bremseklossene.
 2. Legg inn to tynne kryssfinerplater på størrelse med bremseklosser.
 3. Start bilen og tråkk hardt på bremsepedalen. Slå av motoren.
 4. Ta av halvcaliperen og bremseskiven og fjern kryssfinerplatene.
 5. Rengjør og smør alle fire stempelene med litt LHM, tørk av dem med et papir og press dem inn igjen (VERNEBRILLER!).
 6. Monter bremseskiven (må rengjøres godt!), halvcaliperen og nye bremseklosser. (Pass på at klossene til håndbremsen er på plass.)
 7. Luft bremsene.
 8. Kjør inn bremseklossene.

Halvcaliper, innsiden.

• Om det er vanskelig å få inn igjen stemplene, kan du på halv­caliperen bruke en stor tang, og på hoved­caliperen banke forsiktig med en hammer. Husk å legge en tre­plate mot stemplene først.

Kontroll av varsel for utslitt bremsebelegg

 1. Slå på tenningen.
 2. Ledningene som bremseklossene er koplet til: kortslutt en og en ledning til jord (bremseskiven).

(Altså: Ledningene som går opp i motorrommet, ikke ledningene som kommer ut fra bremseklossene!)
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!