Attende
Motor
MAKSMENGDEREGULATOR
Høgnorsk English


Plassering

På bakkant av dieselpumpen (mot kupéen).


Funksjon

Maksmengderegulatoren (en. aneroid) skal regulere drivstoffmengden i henhold til hvor mye luft turboen presser inn. Med turbo og uten denne regulatoren måtte pumpen være justert slik at motoren fikk for mye diesel på lavt turtall (svart eksos) og for lite på høyt turtal (dårlig drag i motoren).


Virkemåte

Når turbotrykket øker blir membranene (J og M) presset ut slik at pumpen slipper gjennom mer diesel. Hvor mye ekstra som skal slippe gjennom kan du regulere med justeringsskruen (D).


Justering

Å justere D kan være vanskelig, men som et utgangspunkt kan du ha den innskrudd 4 – 5 omdreininger. Dersom du skrur for langt innover får du ikke start. Skrur du for lang utover faller D, E og H ut, og det kan også hende at M ryker.

Maksmengderegulatoren

Maksmengderegulator

I tillegg til det som er vist på bildet, er det en liten tapp inni O. (Når du setter den inn skal den tynne enden vende mot deg.)

Demontering

 1. Ta av ledningen, løsne de to skruene (13mm) som holder dieselfilteret, løft det opp og legg det forsiktig bort til reservehjulet.
 2. Ta ut braketten som dieselfilteret var festet på (to skruer; bruk skralle med forlenger).
 3. Sett nedi noe som kan samle opp dieselsøl og ting du mister. (Du kan f.eks. skjære av bunnen på en plastkagge.)
 4. Ta av de to slangene på regulatoren.
 5. Vipp av deksel A med et flatt skrujern.
 6. Sett i en unbrako (4mm) i D og skru av B med fastnøkkel (14mm). La B og C gli ned på unbrakonøkkelen. (Pass på at D blir stående i samme stilling!)
 7. Skru ut D-P. (Sitter kanskje hardt: Pass knokene.)
 8. Skru ut D med 4mm unbrako mens du teller hvor mange omdreininger det blir, skriv det opp i rep./vedlikeholdsboken din, og skru den inn igjen (pass på å ikke miste E og H).
 9. Ta av P, og skru ut 3xG. (Bruk først en tang til å løsne dem med, deretter 2,5mm unbrako.)
 10. Ta av F, og pass på at du ikke mister E og H.
 11. Ta ut I-N. Se etter om de to membranene (J og M) er hele. Dersom du må skifte membranene bruker du to 8mm fastnøkler. Pass på at du setter de nye membranene på rette veien. Du vil se at de har spor som passer inn i K.
 12. Stikk en knappenål inn i enden på O og sjekk at den lille tappen inni der kan gli frem og tilbake.
 13. Kontroller alle O-ringene for sprekker, og ha på et tynt lag med grease.

Montering

 1. Skru på plass D-P. Pass på at den nippelen (P) som luftslangen skal inn på peker rett opp.
 2. Tre B og C inn på unbrakonøkkelen og sett den i D. Tre på C og skru fast B.
 3. Sett på deksel A.
 4. Sett på slangene.
 5. Skru fast braketten, sett dieselfilteret på plass, skru fast og sett på ledningen.
 6. Start motoren og kontroller at det ikke lekker noe sted.Problem

  Er det sprekk i membran M vil det passere gjennom diesel slik at den kommer inn i luftslangen. Det vil i sin tur kunne føre til at motoren ruser opp uten at du gir gass, spesielt på tomgang. (Til du får ordnet lekkasjen bør du passe på å parkere med fronten i (bratt) oppoverbakke.)
  Er det sprekk i membran J vil luften lekke ut.
  Er det sprekk i begge, vil det i tillegg bli diesellekkasje, og motoren vil gå som et treskeverk.
  Diesellekkasje kan du også få om O-ringene er tørre eller sprukne. Smør på et tynt lag med grease.

F-O kan du få kjøpt som komplett del fra f.eks. CX-Basis (EAD-13766), eller du kan kjøpe membranene fra en dieselpumpe- leverandør.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional