Framsida
Interiør
SIDEDYSER
Riksmål English


Problem

Kanalane til sidedysene hev losna.Demonter hanskerommi på båe sider (hanskerom og kartlomme).

Blås/støvsug inni kanalane.

Der lufti kjem ut frå ventilasjonsanlegget:
Ta laus plastmuffene, klemm/vrid kanalane godt på plass i desse og set deim på plass att. NB! Dei må setjast nedi i ein spesiell vinkel for at dei skal gå i lås.

Klemm/vrid deretter den andre enden av kanalane godt fast i sidedysene.

Monter hanskerom og kartlomme att.


Laus kanal.

Plastmuffe. Desse ut for at du skal få kanalen skikkeleg på plass.

Her er kanalen på plass i muffa.Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional