Framsida
Interiør
OPPBEVARINGSROM
Riksmål English


Hanskerom                                        


Demontering

  1. Skru laus fire skruar på radiokonsollen og vrid honom til side.
  2. Skru laus fem skruar på den blanke listi (ikkje dei tvo yver låsen).
  3. Skru laus tvo muttarar i motorrommet.
  4. Lyft hanskerommet forsiktigt ned.
  5. Kopl frå jordingen til radioen.
  6. Kopl frå lampen.                                                                                    


For ikkje å rota vekk nokot:
Legg skruarne i ein plastpose og fest posen til den blanke metallisti. Skru muttarane på plass att.Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional