Forsiden
Interiør
FRAMSETER
Riksmål English


Demontering                                    

Framseti

Kopla frå kontakten til varmetrådane. Skubb setet heilt fram og skru ut unbrakoskruane, skubb det deretter heilt bak og skru ut dei tvo siste.

Ver SVÆRT varsam når du lyfter setet ut gjennom døropningen! Det er fort gjort å skrapa burti dørsidene med understellet.


Du kann rekna med at unbrakoskruane sit svært godt fast. Krabb under bilen og sprut rustløysar på dei skruane du ser, og vent ei stund. Sag deretter spor i enden av skruane, og skru deim uppyver med eit flatt skruejarn (um du fær det til). Pass på at setet stend rett plassert (heilt framme eller heilt bak).Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional