Framsida
Diverse
VASK
Riksmål

Vask

  Vask bilen ofte. Ventar du for lenge millom kvar gong, blir det mykje tyngre å ta att, spesielt på nedre del av dørene.


• Bilen må ikkje stå i soli når du vaskar.

Vanleg vask                                                                                          

 • Spyl bilen.
 • Fyll opp tvo store bytter med passeleg heitt vatn og ha uppi litt bilshampo i den eine (bytta med vatn er til å skola av vaskehansken/kosten).
 • Vask med vaskehanske eller kost (ikkje svamp).
 • Ta ei halv sitron og gni over frontruta.
 • Spyl godt.
 • Turk vekk vassrestane med ein stor microfiberklut.                                           

Car Wash

Storvask                                                                                          

 • Spyl bilen.
 • Sprut på avfeitting og vent litt.
 • Spyl godt.
 • Spyl hjulhusi (bruk oppvaskkost forsiktig til å løysa fastgrodd grus og grums) og undersida av bilen (IKKJE bruk høgtrykksspylar).
 • Fyll upp tvo store bytter med passeleg heitt vatn og ha uppi uppvaskmiddel i den eine.
 • Vask grundig med vaskehanske eller kost (ikkje svamp).
 • Ta ei halv sitron og gni over frontruta.
 • Spyl godt.
 • Vask inni døropningane.
 • Turk vekk vassrestane med ein stor microfiberklut.
 • Vent til alt er turt.
 • Ha på silikon på alle gummi- og plastdetaljar (viktig at dette blir gjort fyrr poleringi).
 • Poler lakken (ogso inni døropningane).
 • Ha på lakkforseglar.

• Dersom du ikkje polerer med éin gong etter bruk av avfeitting og uppvaskmiddel, vil lakken kunna ta skade.

• Spyling av hjulhusi og under bilen er best etter ein lang køyretur i ausande regnevêr.

Motorvask                                                                                          

 • Motoren må vera kald eller lunken, ikkje heit.
 • Dekk dynamoen, luftinntaket til motoren og eventuell fordelar med plast.
 • Spyl motoren (IKKJE høgtrykksspylar).
 • Sprut på avfeitting og vent litt.
 • Bruk div. kostar (uppvaskkost, radiatorkost, tannkost etc.) duppa i avfeittingsvæske og gå laus på alle krikar og krokar (VERNEBRILLER).
 • Spyl godt (IKKJE høgtrykksspylar). Ikkje få vatn uppi hydraulikktanken og ikkje få for mykje vatn yvst på torpedoveggen.
 • Turk vekk vassrestane med ein klut og vent til alt er turt.
 • Ha silikon på alle plast- og gummidetaljar.
 • Ha syrefritt feitt/kontaktspray på elektriske kontaktar.
 • Poler lakkyverflatene.

NB! Hugs å fjerna plasten! (Dynamo, luftinntak etc.)

• Dersom du høyrer det kokar/syder/boblar etter du er ferdig med å spyla, kann det vera avdi det hev kome vatn inn i eit relé.
Lokaliser reléet, dra utor leidningane, og monter nytt (hugs Vaselin el.l. på kontaktane).

• Dersom du vel å bruka bilshampo, såpe el.l. må du IKKJE få det på eller i nærleiken av drivreimene. Dei vil byrja å slura nokot forferdeleg.

Inni

 • Ta ut mattene og vask/støvsug deim.
 • Støvsug inni bilen og i bagasjerommet.
 • Vask rutene med ein godt oppvridd microfiberklut. Ver spesielt nøye med frontruta.
 • Turk over interiøret med ein godt oppvridd klut (ikkje microfiber).
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional