Tilbake
Motor
BENSINMOTOR
Høgnorsk English

Coil, ny type.

Coil, gammel type.

COILER

Skift ut alle coilene av den gamle typen. For å komme til de tre nærmest torpedo­veggen (6-5-4) må du fjerne luft­manifolden.

Hvis en av coilene er defekt må du etter å ha skiftet til ny fjerne feil­meldingen med Lexia. (Hvis du ikke har Lexia kan du i stedet forsøke å kople fra batteriet.)

PROBLEM:

1. Motorlampen lyser:
Motoren går dårlig og mister all kraft over 3-4000 om­dreininger.

2. Feilmelding på skjermen:
Depollution system faulty.

3. Feilmelding på Lexia:
Ignition coil X control Short circuit to...

ÅRSAK:

Det er sann­synligvis feil på coil X: skift til ny coil.

Rekkefølge:
Rekkefølge coiler sett forfra:
6 5 4
3 2 1

Stramming:
Stram 8 Nm ±3 Nm.Opp

Rådene på disse sidene følger du helt og fullt på eget ansvar
leirdalsboki.no is in no way affiliated with Automobiles Citroën

 © leirdalsboki.no 


Valid XHTML 1.0 Transitional