Tilbake
Motor
BENSINMOTOR
Høgnorsk English

Luftmanifolden.

• For å løsne luftfilterholderen: Klem inn mothaken på høyre siden og løft opp.

Demontering av luftmanifolden

  1. Trekk ut luftinntaket A og vri det fremover.
  2. Ta av plastdekselet B. (Hvis noen av festene sitter igjen på dekselet: flytt dem tilbake dit de hører hjemme.)
  3. Ta ut hele luftfilterholderen C og det grove gummirøret D (koble fra kontakten (trekk opp metallbøylen) og luftslangen).
  4. Fjern plastdekselet F i forkant av luftmanifolden (løsne ledningene ved E). Vær forsiktig med slangen som går til kjølevæskebeholderen.
  5. Skru ut de 7 boltene.
  6. Koble fra 2 kontakter (den ene er på baksiden) og 3 slanger.
  7. Løft opp manifolden i forkant og skyv mot høyre for å hekte den av i bakkant.

Montering av luftmanifolden

  • Stram boltene 4 Nm ±1. Sram dem deretter 8 Nm ±1.

• For å løsne luft­slangene: Klem inn det gule feltet.Opp

Rådene på disse sidene følger du helt og fullt på eget ansvar
leirdal.info is in no way affiliated with Automobiles Citroën

 © www.leirdal.info 


Valid XHTML 1.0 Transitional