Attende
Motor
BENSINMOTOR
Riksmål English

Coil, ny type.

Coil, gamall type.

COILAR

Skift ut alle coilane av gamletypen. For å koma til dei tri nærast torpedo­veggen (6-5-4) må du fjerna luft­manifolden.

Dersom ein av coilane er defekt må du etter å ha skifta til ny fjerna feil­meldingen med Lexia. (Dersom du ikkje hev Lexia kann du i staden prøva å kopla frå batteriet.)

PROBLEM:

1. Motorlampen lyser:
Motoren går dårleg og mysser all kraft over 3-4000 om­dreiningar.

2. Feilmelding på skjermen:
Depollution system faulty.

3. Feilmelding på Lexia:
Ignition coil X control Short circuit to...

ÅRSAK:

Det er sann­synlegvis feil på coil X: skift til ny coil.

Rekkefylgje:
Rekkefylgje coilar sett framanfrå:
6 5 4
3 2 1

Stramming:
Stram 8 Nm ±3 Nm.Opp

Rådi på desse sidene fylgjer du heilt og fullt på eige ansvar
leirdalsboki.no is in no way affiliated with Automobiles Citroën

 © leirdalsboki.no 


Valid XHTML 1.0 Transitional