Tilbake
Elektrisk
BATTERI
Høgnorsk English

Batteriet er plassert på venstre side i bagasjerommet.

Frakobling av batteriet når bilen ikke skal flyttes på:

  • Alle dørene må være åpne.
  • Gearspaken må stå på P.
  • Parkeringsbremsen må være .

Frakobling av batteriet når bilen skal flyttes på:

  • Alle dørene må være åpne.
  • Hjulene må være sikret med stoppe­klosser.
  • Gearspaken må stå på N.
  • Parkerings­bremsen må være av.

Etter du har koblet til batteriet igjen:
• Vent minst ett minutt før du starter bilen.
• Kontroller at alle ruter går heilt ned og helt opp.
• Dersom du har soltak, se instruksjonsboken.
• Still inn klokke, dato og ute­temperatur.Opp

Rådene på disse sidene følger du helt og fullt på eget ansvar
leirdal.info is in no way affiliated with Automobiles Citroën

 © www.leirdal.info 


Valid XHTML 1.0 Transitional