Tilbake
Elektrisk
LYKTER
Høgnorsk English
D2S 35W 4200K

Det er enkelt å komme til på venstre side, mens det er svært trangt på den andre siden.

   Varseltrekant Varseltrekant

Dersom det er små barn i lokalet: Kanskje vil de forsøke å sette på plass igjen batteri­klemmen mens du driver på i motor­rommet.


Skifting av pærer i hovedlyktene
 1. Plasser bilen i et tørt og støvfritt lokale.
 2. Ta alle rutene litt ned. Åpne baklokket og panseret.
 3. Koble fra batteriet (VIKTIG!!!). (Åpne det lille lokket på venstre side i bagasjerommet, vipp opp den blå låsehendelen, ta av batteriklemmen og plasser den godt bort fra batteriet.) Ikke lukk baklokket.
 4. Dra av forreste del av pakningen som går rundt motorrommet.
 5. Ta bort plastdekslene over hver lykt. (Trekk opp firkanten på hver plugg, og ta ut pluggene.)
 6. Ta på vinylhansker.
 7. Ta av det store lokket bak på lykten.
 8. Vri av høyspentdelen (ledningen vil bli automatisk frakoblet).
 9. Vri av låseringen.
 10. Ta ut pæren.
 11. Plasser den nye pæren inn i låseringen (TOP klokken 11) med den hvite pinnen vendende ned.
 12. Hold i bakerste del av pæren og sett den FORSIKTIG på plass, pass på at sokkelen på pæren går inn i de to hakkene.
 13. Hold pæren stødig på plass mens du skrur til låseringen.
 14. Vri på plass høyspentdelen (med den røde delen vendende ned).
 15. Sett i ledningen.
 16. Sett på lokket.
 17. Monter plastdekslene over lyktene.
 18. Sett på gummipakningen.
 19. Koble til batteriet.

Dersom du nå har gjort alt riktig er du fortsatt blant oss.

NB! Føler du deg usikker, overlater du jobben til verksted, slik som anbefalt i instruksjonsboken. Men, dersom jobben blir korrekt utført, og det ikke er feil på høyspentdelene, så burde det være bra trygt. Fordi:

 • Batteriet er frakoblet.
 • Lyktene er avslått, og dermed frakoblet.
 • Det går ikke an å ta av høyspentdelene uten at ledningene faller ut.
 • Det går ikke an å sette i ledningene så lenge høyspentdelene er frakoblet.

Når en pære begynner gi misfarget lys, gjerne rød-rosa, må den byttes. Pærene finnes i mange prisklasser, fra kr 198,- for 2-pk. Søk på «D2S Xenonpærer».

Låseringen og bakenden av pæren.

Denne tappen skal stå i denne stillingen når høyspentdelen er frakoblet.

Dersom du ikke får på igjen høyspentdelen, kan det være fordi den gulhvite plastdelen inni er ute av stilling.Opp

Rådene på disse sidene følger du helt og fullt på eget ansvar
leirdal.info is in no way affiliated with Automobiles Citroën

 © www.leirdal.info 


Valid XHTML 1.0 Transitional