Leirdalsboki

Framſida.  |  Fleire bilete.  |  Måleri.  |  Litt av kvart.  |  Smånytt.  |  Motorſykkel.  |  Ymiſt.  | 
|  Hauſt.  |  Køyring.  |  Medbragt.  |  Myrkekøyring.  |  Parkering.  |  Sko og kle.  |  Ymiſt.  |  Diſqus.  |

Køyring.

 Bruk kontraſtyring: ſtyr forſiktig i motſett retning av dit du ſkal.  Skal du t. d. mot vinſtre: ſkyv vinſtre hand fram­yver og trekk mot deg med høgre hand.  På veg ut or ſvingen gjev du gaſs ſlik at motor­ſykkelen rettar ſeg opp att.
 Når du ſkal ſkifta gear ſtartar du ikkje med å klemma inn clutchen.  Du klemmer inn clutchen fyrſt etter at du hev byrja leggja press på gearpedalen.

Hauſt.

 Um hauſten kann du treffa på "ſvart is": det ſér kanſkje ut ſom vatn, men det er is, gjerne med vatn oppå.
 Lauv og barnåler kann hava is under og vera ſuperglatte, ſjølv um vegbana elles er turr og fin.

Myrkekøyring.

 Fyrr du ſtartar turen: paſs alltid på å turka av lykti med ein klut.  Dette er ſpeſielt viktig om morgonen, då ho kann vera dekka av dogg.
 Ta ſolviſiret eit ſtykke ned, men ikkje ſo langt ned at du ſér gjenom det.  Det vil ſkjerma gateljos, og ved å bøyga hovudet litt ned kann det ogſo ſkjerma bilar ſom kjem i mot med fullt ljos.
 Køyr roleg når det regnar, ſpeſielt i ſvingarne.
 Dyr er ofte aktive i myrkni, og avdi du ikkje ſit inni ein bil er dei like farlege for deg ſom du er for deim.

Sko og kle.

 Bruk vaſstette ſtøvlar og handſkar, og vaſstett bukſe og jakke.  Alt må vera godkjent for motor­ſykkel­bruk.  Ha i tillegg ein regn­jakke (med høg krage) og "rain­legs" (ſom dekkar kne og over­­ſide på lår) for ekſtra blaute dagar. 
 Jakken og regn­jakken må vera høg­ſynlege.  Om ikkje må du ogſo ha ein god refleks­veſt.  T. d. ein av Oxford ſine.  Men ikkje ſtol på at du blir ſett likevel; enkelte billiſtar ſér deg ikkje uanſett.
 I tillegg må du ha god­kjent heil­hjelm, ſamt rygg­ſkinne og nyre­belte.  Og noko å ha rundt halſen.
 Du treng ogſo ei ſkugge­hue: ho brukar du når du ikkje hev hjelmen på deg.  Ho fungerer glimrande både i regn og i ſol­ſkin.Hjelm.


 Bruk heilhjelm med innebygd ſolviſir. 
 Paſs alltid på at du feſtar hake­bandet.  Tel kor mange knepp du fær; då er det lettare å hugſa om du hev feſta det.
 Solviſiret tek du ſo langt ned at det ſkjermar mot ljos himmel og lampar i tunnelar.  Hev du Soli i mot deg tek du det ſo langt ned at det ſkjermar Soli, men ikkje ſo langt ned at du ſér gjenom det.
 Når du ſkal rein­gjera viſiret: bløyt eit papir­handkle med reint kaldt vatn og lat det liggja på viſiret nokre minuttar.  Bruk det deretter til å turka reint og avſlutt med å turka med eit turt papir­handkle.Refleksveſt.


 Du treng vanleg­vis ikkje driva å ta av og på refleks­veſten.  Berre lat han hengja på jakken.Regnjakke.


 Kragen må vera høg, ſpeſielt bak, ſlik at du ikkje fær regn­vatn innpå halſen.  Um han hev hette kann du kanſkje klippa av og ſy til denne ſlik at ho fungerer ſom krage.
Rainlegs.


 Feſt bobleplaſt på underſida.  Sy faſt ſtoff (gjerne frå ein gamal paraply) rundt kantarne på boble­plaſten og monter trykknappar.Handſkar.


 Forleng handſkarne (gjerne med ſtoff frå ein gamal paraply) og ſet i ſtrikk.  Då unngår du at regn­vatn renn inn i handſkarne.  Høveleg lengd på manſjetten kann vera 6 cm.

  1. Sy faſt ſtrikken ſamt ei hempe på kvar ſide.
  2. Tre manſjetten inn på handſken og ſy faſt.
  3. Ta handſken på deg og vreng manſjetten av hanſken ved å dra i ei hempe.  Etter du hev teke handſken av deg: trekk manſjetten inn på handſken att.

  • Sy på handledds­reim av 1,5 cm breid ſtrikk.

 Skaff deg gjerne opp­varma handſkar; det er meir flekſibelt enn å montera opp­varma ſtyre­holkar, då du ogſo kann bruka deim på el­ſykkel og ſnø­ſcooter o. l.
 Styrevottar (bar-mitts) held handſkarne dine turre.Parkering.

 Parker alltid i fyrſte gear.  Vri ſtyret heilt mot vinſtre og lås det.  Stig av og på med høgre­foten på høgre fot­ſtøtte: paſs på å balanſera ſlik at du ikkje veltar motor­ſykkelen mot deg, og helder ikkje belaſtar ſide­ſtøtta ekſtra.  Gjerer du det rett ſkal ſide­ſtøtta ha mindre belaſtning medan du ſtig av og på.
 Set eit høgſynleg merke på ſide­ſtøtta ſlik at det er lett å ſjå at ho er heilt nede.  Og ha alltid med noko i ein ytter­lomme ſom du kann leggja under ſtøtta ved behov.  Runa brukar ein flat­klemd bruſbokſe.  Parkerer du på ei mark du leggja noko under.
 Om du parkerer på ſkrått under­lag: paſs på at fram­hjuli ſtend høgare enn bak­hjuli.

Medbragt.

 • Førarkort og vognkort.
 • Eit lite verktøyſett føl vel med motorſykkelen.  Pluſs gjerne på med litt meir.
 • Ein klut til å turka av henderne og ei liti pakke med våtſerviettar, ſamt ein liten bospoſe.  Evt. litt toalettpapir.
 • Eit lite fyrſtehjelpsſett.  Legg oppi ein boks med tann­tråd.
 • Ein kompakt paraply.
 • Ekſtra handſkar.
 • Lufttrykkmålar (og evt. pumpe).

Ymiſt.

 Hev du tvo bakljos på motor­ſykkelen din?  Plasſert att­med kvarandre?
 Då lever du farleg når du køyrer i myrkni.  Fær du ein ſjølv­køyrande Teſla bakom deg trur han kanſkje det er ein bil.  Og etter­ſom bakljoſi ſtend ſo tett ſaman må jo bilen då befinna ſeg langt, langt framan­for, ikkje ſant?  So den dumme Teſlaen gjev gaſs og køyrer rett i deg.
 På andre ſida av Atlanteren er minſt tvo motorſykliſtar drepne på denne måten.

|  Hauſt.  |  Køyring.  |  Medbragt.  |  Myrkekøyring.  |  Parkering.  |  Sko og kle.  |  Ymiſt.  | 
Videoar   |  Itchy Boots.  |  Off She Goes.  |  Doodle On A Motorcycle.  |  For The Love Of Wheels. | 
Det blir ikkje teke noko ſom helſt anſvar for ſkade på verken levande elder daudt ſom fylgje av råd og vink du måtte finna på denne ſida.


page view counter