Forsiden
Interiør
BAKDØR
Høgnorsk English
Bakdør   Bakdør

Propp Propp Dra de to proppene ut med neglene (ikke bruk skrujern el.l.). FORSIKTIG! Det er veldig lett å skade disse. (Se skrekkeksempelet t.v.) Skru ut skruene og ta av håndtaket.

Dra ut låsehendelen.

Bakdør   Bakdør

Stikk inn et flatt skrujern, bend bøylen oppover og dra ut hendelen.
Ikke bend bøylen så langt oppover at den faller av.

I tilfelle du har sveiv for vindusheisen, tar du av denne på samme måte.

Bakdør

Sett tape på et bredt flatt skrujern (eller helst bruk en avtrekker) og bend forsiktig løs dørpanelet. Løft opp og ta det av.

(Her ser vi at de hvite plastplatene er delvis løse.)

Ta av plastplatene og alle tapebitene. Samt evt. plastklips som måtte henge igjen.                                

Bakdør   Bakdør

Sett på plass igjen plastklipsene og foringene som måtte mangle.
Plastklipsene vrir du på plass med en tang.                                                                

Bakdør

Rengjør med whitespirit og klistre på asfaltplater der de røde pilene viser.
Bruk varmluftpistol for å få platene myke.

Sett på nye skumplastplater der de grønne pilene viser. Fest dem med dobbelsidig tape på dørsiden (inni).

Rengjør inni bunnen av døren, og kontroller at de tre dreneringshullene er åpne.

Kontroller at ledningene er hele der de går gjennom døren og inn i dørstolpen.

Smør og kontroller dørlåsen. Smør på godt med antirustolje (Owatrol eller motorsagkjedeolje) inni døren, spesielt nede. Bruk radiatorpensel med langt skaft.

Bakdør

Rengjør dørsiden med whitespirit og klistre på igjen plastplatene og sett tape over alle hullene.
Fest ledningen med tape.

Hekt dørpanelet på plass igjen, kontroller at ALLE plastklipsene er kommet inn i hullene og klem panelet på plass.

Monter hendler og dørhåndtak.
NB! NB! Vær SVÆRT forsiktig når du setter i skruene til dørhåndtaket, IKKE press dem innover! (Den lange skruen oppe, den korte nede.)Opp

Valid XHTML 1.0 Transitional