Forsiden
Bakaksling
SMØRENIPLER
Høgnorsk English


Problem

Lagrene på bakhjulsopphenget kan være i ferd med å bli ødelagde.


• For å hindre videre ødeleggelse, eller som rent forebyggende, er det lurt å pumpe inn grease.
• Etterfyll med grease to ganger i året.

Montering av smørenipler

Smørjenippel

Jekk opp bakenden og sett bilen på bukker. Ta av bakhjulene, og la høydereguleringen bli stående på høyeste stilling.

Bor hull (ha grease på boret), lag gjenger, og monter smørenipler.

Pump inn grease (av beste kvalitet). Viktig: Pump med rolige bevegelser (slik at luften får tid til å slippe ut), og stopp med én gang det blir veldig tungt å pumpe (det skjer plutselig).

Lager
Tegningene er lånt fra delelisten til Citroën CXSmørjenippel Smørjenippel Det eneste som går an å komme til med her, når du skal lage gjenger, er skralle.

Skru smøreniplene forsiktig på plass, slik at gjengene ikke blir ødelagt.
Opp Valid XHTML 1.0 Transitional